Mars

Mars 
povrch Marsu

Mars je jediná planeta zářící na noční obloze červeně - tuto barvu získává díky množství železa v půdě. Protože pro starověké národy symbolizovala červeň krev, oheň a válku, byla planeta pojmenována po římském bohu války.

S naší Zemí má mnoho společného. Dny trvají přibližně stejně dlouho, to samé platí i o ročních obdobích, obě planety mají hory, pouště, kaňony, sopky a dokonce polární čepičky.

Na jeho povrchu jsou řečiště, kde zřejmě kdysi tekla voda byl proto Zemi dneška velmi podobný - nyní se voda na Marsu vyskytuje pouze v pevném stavu v polárních oblastech.

Mars má velmi slabou atmosféru složenou převážně z oxidu uhličitého. Změna ročních období na něm vyvolává ohromné prachové bouře.

Čísla

Průměrná vzdálenost od Slunce 228 milionů km, tj. 1,52 násobek vzdálenosti Země od Slunce
Doba oběhu kolem slunce 1,88 pozemského roku
Doba rotace 1 pozemský den
Průměr 6787 km, tj. 0,53 násobek zemského průměru
Gravitace 0,38 násobek zemské gravitace
Měsíce 2
Prstence žádné
Hmotnost desetina hmotnosti Země
Průměrná povrchová teplota - 63°C
Hlavní atmosférické plyny převážně oxid uhličitý

Měsíce

Fobos (strach) má průměr kolem 28 km a oběhne kolem Marsu za 7 hodin a 39 minut, jeho skalnatý povrch je posetý krátery.. Deimos (hrůza) má v průměru jen 16 km a oběhne Mars jednou za 30 hodin, má mnohem hladší povrch.

Oba vypadají jako jako šedivé brambory a byly původně planetkami, které Mars později zachytil.

Sopka Olympus Mons

hora Olympus Mons

Je největší sopkou ve sluneční soustavě a nachází se právě na Marsu. Tyčí se do výšky 29 km, což je více než trojnásobek výšky Mount Everestu. Kráter má široký 80 km, ovšem už dlouhé věky nic nechrlí - je již vyhaslý.

Dalším zajímavým místem je Valles Marineris - soustava kaňonů táhnoucí se v délce 4800 km.

Mars

Mars

Mars – tato rudá planeta je více než sto let spojována s mimozemským životem. Dodnes si však uchovala své tajemství. Ani s dnešními poznatky ze sond nemůžeme otázku existence života na Marsu s určitostí potvrdit ani vyvrátit, ačkoli je Mars bezesporu nejsledovanější planetou Sluneční soustavy. Mars byl přínosem pro lidské poznání i v dobách Johannese Keplera, kterého pozorování Marsu přivedlo ke třem zákonům o pohybu planet.


 

Život na Marsu

Mars, známý jako Rudá planeta, je v pořadí čtvrtým tělesem Sluneční soustavy. Jeho význačnost spočívá v tom, že v minulosti, ale i dnes lidé spojují tuto planetu s mimozemskou formou života. V roce 1996 byl zkoumán meteorit z povrchu Marsu, nalezený v Antarktidě. Po jistou dobu se zdálo, že v něm jsou primitivní stopy života z období před 3,8 miliardami let. Další podrobné průzkumy tohoto meteoritu domněnku nepotvrdily. Rozpětí teplot, které dnes na Marsu panují (zima ne větší než v Antarktidě ), by bylo snesitelné pro některé primitivní formy života, žijící na Zemi.

Sondy

Myšlenka mimozemského života a snaha o poznání pravdy přivedla americké vědce již v roce 1975 k vyslání dvou kosmických sond (Viking 1 a Viking 2) na Mars. Kamery sond nenalezly stopy rostlin ani živočichů, z povrchových vzorků byla přímo na místě provedena chemická analýza, která existenci života nepotvrdila ani nevyvrátila. V roce 1996 na Marsu přistála sonda Mars Pathfinder, která podrobně prozkoumala bezprostřední okolí přistání (vozítko Sujourner) Marsu. V roce 1997 k Marsu přilétla sonda Mars Global Surveyor (MGS), která prováděla podrobný průzkum celé planety do roku 2006. V roce 2004 mise Mars Exploration Rover (MER) dopravila na povrch dvě výkonná vědecká vozítka Spirit a Opportunity. V roce 2006 dolétla k planetě sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). V roce 2008 dolétla k Marsu další americká sonda Fénix se stejnojmenným vozítkem o hmotnosti 410 kg. Následovníkem bude celá obří laboratoř Mars Science Laboratory, která k Marsu poletí pravděpodobně v roce 2011. Třímetrový kolos s hmotností 900 kg bude schopen samostatného pohybu po povrchu planety. Jediná evropská sonda, která zkoumá planetu je Mars Express z roku 2003. Bezchybně funguje orbitální modul, přistávací modul Beagle 2 selhal.

Povrch

Povrch planety je pokryt načervenalým pískem a prachem. Barva je způsobena vysokým obsahem železa. Načervenalá barva celé planety jí dala jméno (Mars – podle boha válek). Obrovské sopky, z nichž ta největší – Olympus Mons (24 km vysoká, 550 km široká, kráter o průměru 72 km) je největší sopkou Sluneční soustavy, jsou zkamenělými svědky vývoje planety. Pro Mars jsou charakteristické systémy kaňonů vzniklé pohybem kůry. Snímky z Vikingů, Pathfinderu a MGS ukazují místa, kudy dříve tekla voda. Přítomnost vody prokázal i přímý výzkum povrchu Marsu za pomoci různých vozítek. Byly nalezeny pískovcové sedimenty charakteristické pro vodní aktivitu. Z toho, co o Marsu víme, se zdá, že dříve byl Mars vlhčí a teplejší, než je dnes.

Atmosféra

Složení atmosféry: 95,3 % CO2; 2,7 % N2; 1,6 % Ar; 0,14 % O20,07 % CO; 0,03 % H2O. Rychlost větru naměřena až 450 km/hod.

Magnetosféra

Mars nemá v současné době žádné globální pole. Sonda MGS ale prokázala remanentní pole v marsovských horninách. To znamená, že Mars v minulosti magnetické pole měl. Patrné je také jeho přepólovávání. Z neznámých důvodů Mars o své magnetické pole přišel.

Měsíce

Mars má dva malé měsíce – Phobos (Strach) a Deimos (Hrůza). Pravděpodobně to dříve byly planetky, které Mars zachytil svou gravitací. Je těžké zpozorovat je i velkým dalekohledem, protože mají průměr jen 23 a 16 km a jde o nepravidelná skaliska posetá krátery.


 

Základní data o Marsu

Historie poznávání Marsu

hmotnost 6,4×1023 kg
průměr 6 794 km × 6 751 km
hustota 3 930 kg m−3
povrchová teplota –130 °C až +17 °C
povrchový tlak 590 Pa až 1 400 Pa
sklon rotační osy 24°
doba otočení kolem osy 24h 39min
doba oběhu kolem Slunce 687 poz. dní
vzdálenost od Slunce (207 až 249)×106 km
průměrná oběžná rychlost 24 km/s
excentricita dráhy 0,093
inklinace dráhy 1°05'59,28"
gravitační zrychlení 3,725 ms-2
úniková rychlost 5,024 ms-1
magnetické pole (rovník) 0 T
mg. dipólový moment 0 Tm3
počet měsíců 2
rozměry Phobosu 22×19 km
rozměry Deimosu 15×12×11 km
1605  Johannes Kepler dokazuje eliptickou dráhu Marsu se Sluncem v jednom ohnisku
1656 Zjištěna doba otáčení asi 24 hodin
1877 Objev Phobose a Deimose
1900 Astronom Lowell poprvé hovoří o existenci „Marťanů“
1965 Mariner 4 posílá od Marsu 21 fotografií, ukazujících krátery, ale žádné stopy kanálů
1971 Mariner 9 posílá 7 329 snímků Marsu
1976 3. 7. přistává Viking 2, 20. 7. Viking 1. Obě sondy mapují většinu planety, nenacházejí stopy života a posílají první fotografie povrchu
1996 Přistává Mars Pathfinder. Podrobný průzkum, vozítko Sojourner.
1997 Přílet MGS k Marsu. Podrobný průzkum s vysokou rozlišovací schopností.
2001 Přílet Mars Odyssey k Marsu, navedení na oběžnou dráhu.
2003 K Marsu dorazila evropská sonda Mars Express. Orbitální modul funguje bezchybně, přistávací mosul selhal.
2004 Mise MER (Mars Exploration Rover) umisťuje na povrchu Marsu výkonná výzkumná vozítka SpiritOpportunity.
2006 Na oběžnou dráhu byla navedena sonda MRO, která započala podrobné snímkování Marsu.
2008 K Marsu dorazila další americká sonda s přistávacím modulem (vozítkem) Fénix.

 Fotografie Marsu

Mars - celkový pohledMars - polární čepičky (HST)Mars - polární čepičky (MGS)

1. Mars – celkový pohled; 2. Polární čepičky z HST; 
3. Polární čepička z MGS (laserový výškomměr MOLA, 1998), 
vodorovné rozlišení 130 m, výškové rozlišení 5-30 m. 
Výškové rozdíly zvětšeny.

PhobosDeimos

4. Phobos; 5. Deimos.

Olympus MonsVales Marineris

6. Olympus Mons – největší sopka Sluneční soustavy (27 km). 
7. Vales Marineris – údolí vyhloubené pravděpodobně vodou.

Twin PeaksPyramida na Marsu

8. Twin Peaks – Místo přistání Mars Pathfinderu;
9. „Pyramida“ z Vikingu a z MGS.

Tvář na Marsu - Viking, 1977Tvář na Marsu - MGS, 1998Tvář na Marsu - MGS, 1998 Marťan

10. „Tvář“ – Viking, 1977; 
11-12. „Tvář“ – MGS, 1998.