Meteority

Každý den procházejí naší atmosférou miliony částeček kosmického smetí. Něco je prach z komet, něco úlomky asteroidů. Mohou mít mikroskopickou velikost, ale také mohou vážit několik kilogramů. Během jednoho roku jich spadne na Zemi až 160 000 tun.

Většinou v atmosféře shoří a jako meteory tam krátce zazáří, některé ale (asi desetina) dopadnou na Zemi jako meteority.

Za jasné bezměsíčné noci lze spatřit tak 10 meteorů za hodinu. Někdy se objevuje úkaz zvaný meteorický roj. Při meteorické bouři padají tisíce meteorů za hodinu.


Každých 10 000 let se Země srazí s velkým meteoritem, který může být větší než dům. Při průchodu atmosférou (rychlost až 15km/s) se rozžhaví a na povrchu Země pak vytvoří kráter.

Někdy se Země srazí s opravdu velkým kusem skály, který pak dokáže způsobit katastrofu, jako bylo třeba vyhynutí dinosaurů před 65 miliony lety. Kámen dopadl takovou silou, že se do atmosféry vzedmulo obrovské množství prachu a na mnoho měsíců zakrylo Slunce. Země se tím pádem ochladila a 80% zemské fauny i flóry vymřelo.

V současné době známe více než 2000 velkých asteroidů a komet, jejichž dráhy se kříží s oběžnou dráhou Země a mohly by naši planetu ohrozit. Vědci již pracují na obraně - jednou z možností je je vyslat proti nebezpečí jadernou hlavici, která by je výbuchem odklonila ze jejich dráhy.