Uran

 
Uran

Nachází se dvakrát dále od Slunce, než Saturn. Byla to první planeta objevená dalekohledem a někdy se jí říká "spící". To proto, že rotační osa Uranu leží v jeho oběžné rovině, obíhá tedy Slunce jakoby vleže. Roční období jsou díky tomu velmi podivná, protože jeden pól planety míří přímo k Slunci a druhý přímo od Slunce - o 42 let později se prohodí.

Čísla

Průměrná vzdálenost od Slunce 2870 milionů km, tj. 19,2 násobek vzdálenosti Země od Slunce
Doba oběhu kolem slunce 84 pozemských let
Doba rotace 17 hodin
Průměr 51 000 km, tj. 4 násobek zemského průměru
Gravitace 0,9 násobek zemské gravitace
Měsíce 4 velké, 11 malých
Prstence 11 velmi úzkých a tmavých
Hmotnost 14,5 hmotnosti Země
Průměrná povrchová teplota - 214°C
Hlavní atmosférické plyny vodík, helium, metan

Měsíce

4 největší měsíce mají průměr větší než 1000 km, jsou to: 
Ariel, Umbriel, Titania a Oberon.

Měsíce Uranu

Nejzajímavějším měsícem je však Miranda, která je jedním z "nejpromíchanějších" těles ve Sluneční soustavě.

Miranda

Vědci se domnívají, že takovou členitost povrchu způsobila srážka s jiným tělesem, což ji rozmetalo na kusy. Po tisíciletích se pomocí gravitace jednotlivé kusy zase spojily a vzešel z toho opravdu zajímavý povrch.

Všechny měsíce

Řazené od nejbližšího k planetě: 
Kordélie, Ofélie, Bianca, Cressida, Desdemona, Julie, Portia, Rosalinda, Belinda, Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon, S/1997 U2, S/1997 U1

 

 

Uran

Další z obřích planet, sedmá planeta Sluneční soustavy má charakteristický modrozelený nádech. Průměrná hvězdná velikost 5,5m je na hranici viditelnosti lidského oka. Planeta má soustavu prstenců a kolem krouží rozsáhlý systém měsíců podobně jako u ostatních obřích planet.


 

Charakteristika Uranu

Sedmá planeta sluneční soustavy je další z plynných obrůs velmi nízkou (−220 °C = 53 K) teplotou. Kromě vodíku a helia obsahuje atmosféra také metan, způsobující namodralé zabarvení. Ve středu Uranu je pravděpodobně malé jádro z hornin a železa. Rotační osa Uranu je vzhledem k rovině oběhu stočená na bok (98°), patrně díky střetu s jinou velkou planetou při vzniku sluneční soustavy. Sama rotace je diferenciální s periodou 16 až 17 hodin. Rychlost větrů v atmosféře dosahuje až 600 km/h.

Magnetosféra

Magnetická osa svírá s osou rotace úhel 59° a je značně excentrická (prochází 8 000 km od středu planety). Sama magnetosféra je výrazná, intenzita pole na rovníku je srovnatelná s intenzitou pole Země, celkový dipólový moment je dvanáctkrát menší než u Saturnu, ale padesátkrát větší než u Země. Zdá se, že pole má i  výraznou nedipólovou složku.  Ohon je zkroucen do tvaru vývrtky díky vlastní rotaci planety, jejiž rotační osa leží téměř v rovině oběhu planety kolem Slunce. Radiační pásy u Uranu jsou podobné radiačním pasům u Saturnu.

Prstence a měsíce

Planeta má 11 málo patrných mladých prstenců, objevených při zákrytu jedné hvězdy Uranem v roce 1977. Uran má 5 větších a 22 drobných měsíců (do 150 km). Deset menších měsíců bylo objeveno sondou Voyager 2 v roce 1986, měsíce Kaliban a Sycorax až v roce 1998, další měsíce v roce 1999, 2001 a 2003. Jeden z větších měsíců, Miranda, vypadá, jako by byl složen ze tří nebo čtyř obrovských kusů. Je možné, že v dobách dávno minulých byl měsíc rozlomen impaktem jiného tělesa a později se opět spojil v jediné těleso. Rýhy a kaňony na povrchu dosahují hloubky až 20 km, charakteristické jsou terasovité vrstvy a střídání geologicky mladších a starších oblastí. MěsícTitania byl geologicky aktivní (rozsáhlé kaňony), Ariel je nejjasnější z Uranových měsíců a má pravděpodobně nejmladší povrch. Umbriel a Oberon jsou naopak tmavé a v minulosti byly málo geologicky aktivní. Měsíce ve vnějších oblastech obíhají planetu retrográdně, možná jde o zachycené planetky.

Všechny Uranovy měsíce byly pojmenovány podle postav z děl anglického dramatika Williama Shakespeara a anglického básníka, satirika a překladatele Alexandra Popa.


 

Základní data o Uranu

Důležité objevy

hmotnost 8,7×1025 kg
průměr 51 300 km
hustota 1270 kg×m-3
povrchová teplota  – 220 °C
doba otočení kolem osy 17 h 14 min
sklon rotační osy  98°
doba oběhu kolem Slunce 84 let
průměrná vzdálenost od Slunce 2,86×109 km
magnetické pole na rovníku 23 μT
magnetický dipólový moment 0,4×1018 Tm3
vybočení dipólu ze středu 30 %
počet měsíců 27
1690  První zaznamenání Uranu; je považován za hvězdu (John Flamsteed)
1781 Uran objeven jako planeta Williamem Herschelem 
1787 William Herschell objevil měsíce Titania a Oberon
1851 William Lassel objevil Ariel a Umbriel
1948 Gerard Kuiper objevil Mirandu, poslední z velkých měsíců
1977 Objev Uranových prstenců při zákrytu jedné hvězdy Uranem
1986 Průlet sondy Voyager 2, objev deseti drobných měsíců
1998 P. D. Nicholson objevil měsíce Kaliban a Sycorax (jako objekty 22. maguitudy, Mt. Palomar)
1999 E. Thommes a kol. publikují model planetární migrace: Uran a Neptun vznikly blíže ke Slunci a do současné polohy migrovaly
2000 E. Karschkov ukázal, že měsíce Cordelia a Ophelia jsou pastýřské měsíce způsobující propletení prstenců

Uranovy měsíce

Fotografie

  jméno průměr vzdálenost objev
1 Cordelia 40 km 49 770 km 1986
2 Ophelia 43 km 53 790 km 1986
3 Bianca 51 km 59 170 km 1986
4 Cressida 80 km 61 780 km 1986
5 Desdemona 64 km 62 680 km 1986
6 Juliet 94 km 64 350 km 1986
7 Portia 135 km 66 100 km 1986
8 Rosalind 72 km 69 940 km 1986
9 Cupid 18 km 74 800 km 2003
10 Belinda 90 km 75 260 km 1986
11 Perdita 30 km 76 420 km 1986
12 Puck 162 km 86 010 km 1985
13 Mab 25 km 97 730 km 2003
14 Miranda 472 km 129 900 km 1948
15 Ariel 1 158 km 190 900 km 1851
16 Umbriel 1 169 km 265 969 km 1851
17 Titania 1 578 km 436 300 km 1787
18 Oberon 1 523 km 600 000 km 1787
19 Francisco* 12 km 4×106 km 2001
20 Caliban* 98 km 7×106 km 1997
21 Stephano* 20 km 8×106 km 1999
22 Trinculo* 10 km 8×106 km 2001
23 Sycorax* 190 km 12×106 km 1997
24 Margaret 11 km 14×106 km 2003
25 Prospero* 30 km 16×106 km 1999
26 Setebos* 30 km 17×106 km 1999
27 Ferdinand* 12 km 21×106 km 2001

retrográdní oběh

Uran - dva pohledy z Voyageru 2

Uran – dva pohledy z Voyageru2;

Uran, prstence a měsíce, HST 1996, WFPC2 Uran, prstence a měsíce, HST 1998, Nicmos, IR obor

Uran – HST 1996, WFPC2;  HST Nicmos 1998, IR;

Měsíc Ariel Měsíc Oberon

Ariel (Voyager 2); Oberon (Voyager 2);

Měsíc Miranda Měsíc Miranda

Miranda (Voyager 2);

Měsíc Titania Měsíc Umbriel

Titania (Voyager 2); Umbriel (Voyager 2).